Map Data
Map data ©2018 Google
Map DataMap data ©2018 Google
Map data ©2018 Google
Map
Satellite
200 m 

Kontakt informacije

Zoran Čelebić, advokat

Adresa:

Ivana Crnojevića 85, Podgorica, Crna Gora

Mobilni:

+382 (0) 69 32 99 66

Tel/fax:

+382 (0) 20 23 11 78

E-mail:

advokat.zorancelebic@gmail.com

Kontakt forma