GRADIMO POVJERENJE: SUSRET MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SA SAVJETOM

Podgorica, 1. februar 2021. godine - Policijski službenici moraju u svakoj situaciji poštovati ljudska prava i slobode, svako prekoračenje ovlašćenja će biti strogo sankcionisano, a javnost i svi društveni subjekti treba da daju doprinos poštovanju policijskih službenika i zaštiti njihovog integriteta, zajednička je poruka sa sastanka ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića sa članovima i članicom Savjeta za građansku kontrolu rada policije.


U ime Savjeta sastanku su prisustvovali Zoran Čelebić, predsjednik,  Aida Petrović, članica i dr Aleksandar Mugoša, član Savjeta.

Sastanak je bio prilika da se afirmišu zajedničke vrijednosti i principi, a ministar Sekulović je istakao punu otvorenost i spremnost za intenziviranje saradnje sa Savjetom, čemu će doprinijeti usvajanje novog Zakona o unutrašnjim poslovima, kao i imenovanje kontakt osobe u Ministarstvu za saradnju sa Savjetom.

“Od naše zajedničke posvećenosti zavisiće profesionalizacija policije, poboljšanje politika u oblasti policijskih poslova i povjerenje javnosti u naš rad”, naglasio je ministar.

Članovi i članica Savjeta su pozdravili najavljene izmjene koje će donijeti Zakon o unurašnjim poslovima, kojim će se potvrditi opravdanost postojanja Savjeta i dalje jačati njegova uloga, posebno kako bi se unaprijedilo postupanje po upućenim preporukama.

Na sastanku je konstatovano da postoji prostor za unapređenje međusobne saradnje, kroz zajedničke programe i obuke na temu ljudskih prava i poštovanja međunarodnih standarda.

Takođe, iskazana je potreba da se ulože dodatni napori na jačanju uključenosti rodne politike u Policiji, kako bi se unaprijedila vidljivost žena, ali i pripadnika manjinskih naroda.

“Imamo zajednički cilj i obavezu - da reagujemo blagovremeno i efikasno, kako bi spriječili svaki vid policijskog postupanja koje kompromituje i krši ljudska prava i slobode”, zaključeno je na današnjem sastanku.

 

Izvor: kontrolapolicije.me