• Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78

Zoran Čelebić

Rodjen 10.08.1960. godine, u Podgorici gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Oženjen, otac troje djece.

Stručno usavršavanje:

11.1991.

položio Stručni ispit za rad u organima državne uprave u Podgorici

12.1998.-06.2003.

učesnik mnogih seminara i medjunarodnih konferencija o radu, radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj politici, socijalnom dijalogu i tripartizmu

11.2000.

položio Pravosudni ispit u Beogradu

03.2001.

studijski boravak u Londonu, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje i zapošljavanje Velike Britanije

06.2001.

Zlatibor - seminar u organizaciji Američkog instituta za mir - vještina političkog dijaloga i medjuetničke integracije

10.2001.

studijski boravak u Pragu, u organizaciji Medjunarodne organizacije rada

06.2002.

na Pravnom fakultetu u Beogradu završio postdiplomske – specijalističke studije iz oblasti prava Evropske Unije

05.2003.

studijski boravak u Strazburu, u cilju obilaska institucija Evropske Unije i harmonizacije propisa nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU

04.2007.-12.2011.

program stručnog usavršavanja u organizaciji Uprave za kadrove Vlade Crne: sistem javnih finansija i državni budžet; planiranje i izvršenje državnog budžeta; izrada i vodjenje projekata u upravi; upravljanje sredstvima dobijenim kroz medjunarodnu tehničku pomoć; pregovaranje i pregovaračke vještine; upravljanje i razvoj ljudskih resursa; vršenje procjene radnog učinka; zaštita ljudskih prava i sloboda

11.2009.

položio Advokatski ispit u Podgorici

06.2012.

Budva/Pržno-Program stručnog usavršavanja nosilaca pravosudne funkcije, policije i advokata u oblasti krivičnog zakonodavstva u organizaciji Američke Ambasade u CG, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) Misija u CG i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije u Crnoj Gori

05.2013.

Sertifikat Advokatske komore Crne Gore o završenoj specijalističkoj obuci za maloljetnike

Prethodno radno angažovanje:

12.1988.-11.1989.

pripravnik u gradjevinskom preduzeću "Tehnobeograd" u Podgorici

11.1989.-12.1990.

pravnik u Republičkom sekretarijatu za pravosudje i upravu u Podgorici

03-08.1991.

savjetnik u Predsjedništvu SR Crne Gore

08.1991.-02.1993.

šef Kabineta Predsjednika Predsjedništva SR Crne Gore

02.1993.-01.1998.

šef Kabineta Predsjednika Republike Crne Gore

08.1994.-06.1995.

pored funkcije šefa Kabineta Predsjednika Republike Crne Gore obavljao je i funkciju nacionalnog koordinatora za odnose sa Posmatračkom Misijom EU u Crnoj Gori

10.1998.-04.2002.

generalni sekretar Saveznog ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku u Beogradu

02.2001.-12.2002.

pored funkcije generalnog sekretara Saveznog ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku obavljao je i funkciju sekretara Savjeta za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od posledica NATO bombardovanja (Savjet je obrazovala Savezna vlada)

04-12.2002.

vršilac dužnosti saveznog sekretara Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje u Beogradu

01-06.2003.

specijalni savjetnik Predsjednika Privredne komore Jugoslavije u Beogradu

06-09.2003.

direktor za opšte i pravne poslove u "Millennium d.o.o." - dnevni list "Publika" u Podgorici

09-12.2003.

izvršni direktor agencije za odnose s javnošću "Apriori komunikacije d.o.o." - Podgorica

01.2004.-04.2006. izvršni direktor agencije za praćenje i analizu medijskih objava "Press clipping d.o.o." - Podgorica
04.2006.-05.2012.

pomoćnik direktora Direkcije javnih radova Vlade Crne Gore - Sektor za investiciona ulaganja

05.2012.

samostalno obavlja advokatsku djelatnost


12.2015.

u Skupštini Crne Gore izabran za člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, ispred Advokatske komore Crne Gore

 

 

Dodatne informacije:

• U periodu od pet godina počev od 7. septembra 1991. godine, kao član državne delegacije prisutstvovao je nizu medjunarodnih pregovora i konferencija o prethodnoj Jugoslaviji, koje su održane u Hagu, Atini, Ženevi i Londonu. Takodje, kao član državne delegacije prisutstvovao je mirovnim pregovorima o prethodnoj Jugoslaviji u Dejtonu, kao i mirovnoj konferenciji u Parizu, novembra i decembra 1995. godine, gdje je potpisan mirovni sporazum.

• U februaru 2001. godine, u Berlinu, predvodio je delegaciju SR Jugoslavije na zasijedanju jugoslovensko-njemačke ekspertske radne grupe o zapošljavanju jugoslovenskih detaširanih radnika u SR Njemačkoj.

• U junu 2002. godine, u Ženevi, predvodio je delegaciju SR Jugoslavije na 90. zasijedanju Generalne konferencije Medjunarodne organizacije rada.

• U oktobru 2003. godine, u Podgorici – utemeljivač i jedan od osnivača prvog Crnogorskog udruženja za odnose s javnošću.

• Bio je član radnih grupa za izradu različitih propisa.

• Govori engleski jezik