• Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78

Oblasti rada

Advokatska kancelarija Čelebić obavlja poslove iz djelokruga advokatskih usluga na cijeloj teriroriji Crne Gore. Zahvaljujući dobroj saradnji koju smo ostvarili s kolegama iz zemalja u okruženju, u mogućnosti smo da Vam pružimo i advokatske usluge u vezi ostvarivanja Vaših prava u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Djelatnost kancelarije obuhvata pružanje advokatskih usluga u sljedećim oblastima:

 

Privredno pravo


Zastupanje u privrednim sporovima, zastupanje pravnih lica u postupcima po privrednim prestupima, osnivanje privrednih društava, promjene u privrednim društvima, likvidacija privrednih društava.

Radno pravo


Zaštita prava radnika u sudskom postupku. Zaštita radnika u slučaju povrede prava iz radnog odnosa u postupku pred poslodavcem. Zaštita interesa poslodavca u sudskom postupku.

Krivično pravo


Zastupanje u svojstvu branioca u pretkrivičnom i krivičnom postupku, zastupanje oštećenih u krivičnim predmetima pred svim sudovima u Crnoj Gori.

Porodično pravo


Zastupanje u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele bračne imovine, zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje.


Nasljedno pravo


Pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u ostavinskom postupku.

Upravno pravo


Upravni postupak i upravni spor.

Parnični postupak


Zastupanje u parničnom postupku za naplatu potraživanja, naknadu svih vidova štete, zastupanje u parnicama radi utvrđenja, radi ispunjenja, raskida, poništaja i utvrđenja ništavosti ugovora i dr.

Vanparnični postupak


Zastupanje u postupcima fizičke diobe, lišenja poslovne sposobnosti i drugo.

 

 

Usluge iz ostalih oblasti


Pružamo pravne usluge iz oblasti poreza, carina, finansija, bankarstva kao i obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih to lice ostvaruje neko pravo.

Takođe, u saradnji sa stručnim licima iz oblasti građevinarstva pružamo kompletnu uslugu vezanu za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata počev od prikupljanja neophodne dokumentacije, dobijanja neophodnih odobrenja od državnih organa do realizacije projekta.

Zoran Čelebić , advokat 

Ivana Crnojevića br. 85  Podgorica

Mobilni +382 (0) 69 32 99 66

Tel/fax +382 (0) 20 23 11 78


E-mail: advokat.zorancelebic@gmail.com