• Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78
  • Advokat Zoran Celebic - Podgorica | Tel. +382 (0) 20 23 11 78

Dobro došli

Dobro došli na web prezentaciju advokatske kancelarije Čelebić. Prateći savremene tokove poslovanja, odlučili smo da svojim kljentima i na ovaj način omogućimo savremenu i brzu komunikaciju.

Osim informacija o aktivnostima kancelarije, na ovim stranicama možete i postaviti pitanje i komunicirati sa nama putem poruka koje nam možete poslati sa stranice Kontakt.

Načela

Advokatska kancelarija Čelebić  zasnovana je na principima poštovanja najviših etičkih standarda i kodeksa profesionalne etike advokata.
Stavljajući interes klijenata na prvo mjesto, princip rada kancelarije zasniva se na efikasnom pronalaženju optimalnih rješenja koja klijentima donosi zaštitu njihovih interesa i smanjenje troškova kroz brzo rješavanje problema.

Obavještenja

Obavještavamo sve klijente da je termin za prijem stranaka svakog radnog dana uz prethodni dogovor.


Advokatska kancelarija pruža usluge na engleskom i ruskom jeziku.

Zoran Čelebić , advokat 

Ivana Crnojevića br. 85  Podgorica

Mobilni +382 (0) 69 32 99 66

Tel/fax +382 (0) 20 23 11 78


E-mail: advokat.zorancelebic@gmail.com